Zahájenie výstavby ciet

V obytnej zóne Rozalka Park sme dnešným dňom zahájili výstavbu ciest.