Začala sa výstavba

Pod vinicami sa už pilne pracuje – začala sa výstavba inžinierskych sietí a úpravy terénu pre I. etapu – Rozalka Park.

Viac informácií o projekte a voľných pozemkoch sa dozviete na www.podvinicami.sk