Stavebné povolenia – Pánska Alej

Obdržali sme stavebné povolenia pre obytnú zónu Rozalka – Pánska Alej na komunikácie, ako aj na plynovod, distribučné rozvody a verejné osvetlenie .