Vodná stavba Rozalka Park

Taktiež sme obdržali povolenie na uskutočnenie vodnej stavby pre na I. etapu – Rozalka Park

Rozalka Park Povolenie stavby