Rozalka Park – Plynovod, rozvody VN a trafostanica

Obdržali sme právoplatné stavebné povolenie na plynovod, rozvody VN a trafostanicu pre Obytnú zónu Rozálka Park.

Celý dokument si môžete pozrieť tu: http://bit.ly/1qq7uq9