Panská Alej

Obdržali sme právoplatné územné rozhodnutie pre II.etapu – Panská Alej

Územné rozhodnutie – Panská Alej