Panská alej – vodná stavba

Obdržali sme právoplatné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby pre obytnú zónu Panská alej – http://bit.ly/1uz2B2C