Inžinierske siete – Panská Alej

Začiatok realizácie inžinierských sietí – obytná zóna Panská Alej.