Fotodokumentácia premostenie

Pozrite si najnovšiu fotodokumentáciu z výstavby premostenia pre obytnú zónu Rozalka Park – etapa II.