Fotodokumentácia 18.3.2015

Pozrite si aktuálnu fotodokumentáciu z I. etapy Rozálka Park – realizácia komunikácii a obrubníkov.